Print
Nov 16
 • 0-0

0-0

0
0
Nov 23
 • Varsity
 • scrimmage

Mitty

 • 0-0

0-0

0
0
Nov 26

Tuesday 7:00 PM - 9:00 PM

Nov 27
 • Varsity
 • scrimmage

Alumni Game

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 03
 • Varsity
 • game

Lincoln

 • Win
 • 1-0

69-41

0
0
Dec 10
 • Varsity
 • game

Bethel

 • Win
 • 2-0

84-29

0
1
Dec 12
 • Win
 • 3-0

81-55

0
1
Dec 13
 • Win
 • 4-0

60-43

0
1
Dec 14
 • Win
 • 5-0

65-58

0
1
Dec 19
 • Varsity
 • game

Irvington

 • Win
 • 6-0

81-49

0
0
Dec 21
 • Varsity
 • game

Deer Valley

 • Win
 • 7-0

65-46

0
0
Dec 26
 • Win
 • 8-0

55-52

0
0
Dec 27
 • Loss
 • 8-1

45-42

0
0
Dec 28
 • Loss
 • 8-2

67-57

0
0
Dec 30
 • Loss
 • 8-3

64-57

0
0
Jan 07
 • Varsity
 • game

California

 • Win
 • 9-3

72-32

0
0
Jan 09
 • Varsity
 • game

@ Foothill

 • Win
 • 10-3

63-37

0
0
Jan 11
 • Varsity
 • game

San Ramon Valley

 • Win
 • 11-3

69-49

0
1
Jan 14
 • Varsity
 • game

@ Dougherty Valley

 • Loss
 • 11-4

71-65

0
0
Jan 17
 • Varsity
 • game

@ Dublin

 • Win
 • 12-4

73-66

0
0
Jan 20
 • Win
 • 13-4

55-47

1
1
Jan 22
 • Varsity
 • game

@ Monte Vista

 • Loss
 • 13-5

58-47

0
0
Jan 24
 • Varsity
 • game

Amador Valley

 • 13-5

0-0

0
1
Jan 28
 • Varsity
 • game

@ Granada

Tuesday 7:00 PM

Jan 30
 • Varsity
 • game

Livermore

Thursday 7:00 PM

Feb 01

Saturday 1:30 PM

Feb 04
 • Varsity
 • game

@ San Ramon Valley

Tuesday 7:00 PM

Feb 07
 • Varsity
 • game

Monte Vista

Friday 7:00 PM

Feb 11
 • Varsity
 • game

Dougherty Valley

Tuesday 7:00 PM

Feb 13
 • Varsity
 • game

@ California

Thursday 7:00 PM

Feb 15
 • Varsity
 • playoff

EBAL Championship

Saturday 7:00 PM

Feb 18

Tuesday TBD

Mar 03
 • Varsity
 • playoff

Nor Cal Regional Playoffs

Tuesday TBD

Mar 14
 • Varsity
 • playoff

State Championship

Saturday TBD